blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II
ok
26
not ok
0
liczba odsłon: 639
Pisałem już kiedyś o jego ojcu, o dwóch spośród jego trzech żon oraz o jego jedynym dziecku – córce Elżbiecie Ryksie. Pora więc wreszcie napisać o samym Przemyśle II, księciu wielkopolskim i królu polskim.

Przemysł II przeszedł do historii jako pierwszy król Polski od 1076 r., czyli od koronacji Bolesława II Śmiałego. Niestety, koroną cieszył się zaledwie kilka miesięcy, gdyż został zamordowany podczas pamiętnych zapustów w Rogoźnie, co w pewnym stopniu go unieśmiertelniło, jako że niewielu polskich władców zginęło w ten sposób. Trzecim powodem dla którego Przemysł przeszedł do historii, były niejasne okoliczności śmierci jego żony Ludgardy, być może zamordowanej z rozkazu małżonka. Tak przynajmniej głoszą legendy.


1. Przemysł II wg Aleksandra Lessera.


Ocena króla dokonana przez kronikarz i historyków, także jest niejednoznaczna. Jedni uważali go za wybitnego człowieka, „Odnowiciela Królestwa Polskiego”, dalekowzrocznego polityka, zdolnego dyplomatę i dobrego gospodarza. Inni, za okrutnika, awanturnika i człowieka o przeroście ambicji. Przemysł zagościł też na kartach kilku powieści. Pamięć o nim najsilniej zaznaczyła się w Poznaniu. Nic w tym dziwnego, wszak to miasto było jego stolicą, o której rozwój potrafił zadbać. Przyjrzyjmy się losom tego władcy.


Pogrobowiec

Przemysł II urodził się 14 października 1257 r. w Poznaniu. Jego ojciec, książę Przemysł I, zmarł w czerwcu tego samego roku, w wieku zaledwie 36 lat, zatem mały Przemysł urodził się więc jako pogrobowiec. Jego matką była Elżbieta wrocławska, córka poległego pod Legnicą księcia Henryka II Pobożnego i Anny, córki króla Czech Przemysła Ottokara I. Przemysł miał cztery starsze siostry: Konstancję, Eufrozynę, Annę i Eufemię, z których tylko Konstancja wyszła za mąż. Jej mężem został książę brandenburski Konrad, natomiast pozostałe siostry wstąpiły do klasztorów, gdzie wkrótce osiągnęły najwyższe stanowiska. Eufrozyna została przełożoną cysterek w Trzebnicy, Anna cysterek w Owińskach, a Eufemia wrocławskich klarysek. Opiekę nad małym Przemysłem sprawowała matka oraz jego stryj, książę kaliski Bolesław Pobożny. Matka księcia zmarła jednak już w 1265 r., osieracając zaledwie ośmioletniego syna. Cała opieka nad dzieckiem i całym księstwem poznańskim, spadała na Bolesława.


2. Książę Bolesław Pobożny.


W 1272 r. piętnastoletni Przemysł postawił pierwsze kroki w dorosłość. Stryj Bolesław wysłał go w charakterze nominalnego dowódcy na wyprawę przeciwko Brandenburgii. Faktycznie, wyprawą dowodził wojewoda poznański Przedpełk i kasztelan kaliski Janko. Wojska wielkopolskie miały za cel zdobycie i zburzenie grodu w Strzelcach Krajeńskich oraz spustoszenie części terytorium Brandenburgii. Cel został osiągnięty, jednakże po zdobyciu Strzelec książę nakazał wymordowanie jego mieszkańców. Dziś uznalibyśmy to za okrucieństwo, ale wówczas była to częsta praktyka. W międzyczasie Przemysł postanowił zaatakować gród w Drezdenku. Przerażeni rzezią Strzelec obrońcy sami otworzyli bramy grody przed Przemysłem.


W tym samym roku Bolesław Pobożny, chcąc zawrzeć sojusz z książętami pomorskimi przeciw Brandenburgii, ułożył małżeństwo pomiędzy bratankiem a Ludgardą, córką księcia meklemburskiego Henryka I Pielgrzyma i Anastazji, córki księcia szczecińskiego Barnima I. Ludgarda wychowywała się na dworze dziadka w Szczecinie, gdyż jej ojciec przebywał w niewoli w Egipcie, gdzie trafił odbywając pielgrzymkę do Jerozolimy. Młodzi wzięli ślub w 1273 r. Przemysł miał 16 lat, a Ludgarda ok. 12-13. W owych czasach to nic niezwykłego. Początkowo wszystko wskazywało na długie i owocne pożycie, niestety, dziesięć lat później Ludgarda zmarła w tajemniczych okolicznościach, prawdopodobnie zamordowana z rozkazu małżonka, który obwiniał ją o bezpłodność lub zdradę. Nigdy się jednak nie dowiemy, jak było naprawdę.


3. Przemysł II wg Jana Matejki.


Książę samodzielny

Gdzieś pomiędzy 1273 a 1277 r., Przemysł podziękował Bolesławowi za opiekę i zażądał wydzielenia mu dzielnicy poznańskiej. Stryj przystał na to i Przemysł został udzielnym księciem. W 1279 r. Bolesław Pobożny zmarł, a nasz bohater został władcą całej Wielkopolski.  Przemysł odziedziczył po ojcu i stryju bogatą i ludną dzielnicę. Zarówno Przemysł I jako i Bolesław Pobożny, dbali o rozwój gospodarczy swojej ziemi. Lokowali wsie i miasta na prawie niemieckim, w tym Poznań w 1253 r. Sprowadzali osadników, budowali zamki, rozwijali handel i fundowali klasztory, które oprócz funkcji religijnej, pełniły też ważną rolę jako centra kulturalno-gospodarcze. Wielkopolska wyrosła na najbardziej rozwiniętą gospodarczo i najlepiej zurbanizowaną dzielnicę Polski, oczywiście zaraz po Śląsku. Przemysł II kontynuował politykę swych wybitnych poprzedników. Więcej o księciu Przemyśle I, ojcu naszego bohatera w tekście: Książę Przemysł I - ojciec Poznania


Trzy małżeństwa oraz traktaty zawierane przez Przemysła II z książętami pomorskimi, a także rozliczne wojny, które toczył z wrogą mu Brandenburgią dowodzą, że najważniejszym kierunkiem w jego polityce była północ i północny zachód. Nie mniej, książę nie zaniedbywał też południowych kresów swego państwa. Mimo powiązań rodzinnych z książętami śląskimi, konfliktów na tym odcinku nie brakowało, choć zdarzały się też okresy przyjaźni i pokojowej współpracy. Jeszcze zanim Przemysł II został jedynym księciem Wielkopolski, zawarł sojusz z księciem wrocławskim Henrykiem IV Prawym. 


4. Książę Henryk IV Prawy wg Aleksandra Lessera.


Kiedy Henryk został uwięziony przez swego stryja, księcia legnickiego Bolesława Rogatkę w 1277 r., Przemysł wyruszył mu na pomoc na czele rycerstwa wielkopolskiego, wrocławskiego i głogowskiego, został jednak pokonany w bitwie pod Stolcem i sam dostał się do niewoli. Długo zapewne w niej nie przebywał, ale musiał zapłacić Rogatce solidny okup.


Przyjaźń z Henrykiem Prawym nie trwała długo. Książę ten zaprosił do siebie w 1281 r. Przemysła oraz innych książąt: legnickiego Henryka V Grubego oraz głogowskiego Henryka III, po czym ich uwięził, chcąc wymusić ustępstwa polityczne i terytorialne. Przemysł zdołał wyjść na wolność kosztem utraty ziemi rudzkiej (wieluńskiej), oddanej Henrykowi. Nie był to jednak koniec sporów Przemysła II z Henrykiem IV. W 1284 r. spłonął Kalisz. Zarządzający nim Sędziwój Zaremba zamknął się w zamku kaliskim, który ocalał i zdradził Przemysła, przekazując zamek Henrykowi Prawemu. Książę wielkopolski wyruszył pod mury zamku, ale walki nie przyniosły rozstrzygnięcia i doszło do rokowań. Przemysł odzyskał zamek w Kaliszu, ale musiał oddać księciu wrocławskiemu zamek w Ołoboku. Nie wiadomo, czy zdrada Zaremby była wynikiem spisku, czy też obawiał się on gniewu Przemysła, który mógłby go pociągnąć do odpowiedzialności za pożar Kalisza. W każdym razie, w Wielkopolsce dojrzewał stopniowo spisek Zarembów i Nałęczów przeciwko rządom Przemysła. W 1287 r. Rycerstwo wielkopolskie odzyskało Ołobok przy całkowitej bierności Henryka Prawego, który szybko pogodził się z jego utratą. Wkrótce, prawdopodobnie, doszło do zawarcia układów pomiędzy Przemysłem II, Henrykiem Prawym, Leszkiem Czarnym i Henrykiem III głogowskim o wzajemnym dziedziczeniu po sobie. Po bezpotomnej śmierci Leszka Czarnego w 1288 r., Henryk Prawy zajął jego dzielnicę krakowską, wyznaczając Przemysła II na swego następcę w Krakowie, a Henryk głogowski miał otrzymać Wrocław. W razie bezpotomnej śmierci Przemysła II, dzielnicę wielkopolską i Pomorze Gdańskie (o czym za chwilę) miał odziedziczyć Henryk głogowski.


5. Książę Leszek Czarny wg Jana Matejki.


Konflikty ze Śląskiem nie przysłoniły Przemysłowi spraw pomorskich. Zacieśniający się już od dłuższego czasu sojusz pomiędzy księciem wielkopolskim, a władcą Pomorza Gdańskiego Mszczujem II, zaowocował układem o doniosłym znaczeniu, zawartym w Kępnie w 1282 r. Na mocy porozumienia, Mszczuj, który nie miał męskiego potomka, a nie był już pierwszej młodości, przekazał swoje księstwo Przemysłowi, zachowując w nim dożywotnie władanie. Kiedy zmarł w 1294 r., Przemysł wszedł w posiadanie Pomorza Gdańskiego. Układ w Kępnie był jednym z największych sukcesów dyplomatycznych Przemysła II.


Trzy żony Przemysła II

Małżeństwo z Ludgardą i jej śmierć, do dziś niewyjaśniona, położyła się cieniem na całym panowaniu Przemysła. Ludgarda stała się tragiczną bohaterką legend i pieśni ludowych, w których jawi się jako bezbronna ofiara okrutnego męża. Na podstawie tych legend właśnie, późniejsi kronikarze oskarżali Przemysła o zamordowanie żony. Żadne współczesne Przemysłowi źródła jednak o tym nie wspominają. Ludgarda zmarła w grudniu 1283 r. i została pochowana w Gnieźnie. Nie będę dalej rozwijał tego wątku, zainteresowanych odsyłam do tekstu: Tragiczna historia Ludgardy


Kolejną żoną Przemysła była Ryksa szwedzka, żona zdetronizowanego króla Szwecji Waldemara Birgerssona. Ślub księcia z Ryksą odbył się w 1285 r. Małżeństwa w średniowieczu zawierano zazwyczaj z powodów politycznych. Do dziś jednak nie wiadomo, jakie korzyści dla państwa Przemysława miał jego związek ze szwedzką księżniczką. Prawdą jest, że oboje przypadli sobie do gustu. Przemysł w dokumentach nazywał Ryksę „ukochaną żoną”. Więcej na temat małżeństwa Przemysława i Ryksy w tekście: "Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II


Przemysł nie doczekał się wprawdzie syna, ale żona urodziła mu w 1288 r. córkę, także Ryksę, znaną później pod imionami Elżbieta Ryksa. Jeśli kogoś interesuje żywot tej niezwykłej kobiety, to zapraszam do lektury tekstu: "Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy Niestety, książę niedługo cieszył się miłością ukochanej żony. Ryksa zmarła bowiem już gdzieś pomiędzy 1289 a 1292 rokiem.


6. Pieczęć majestatyczna króla Przemysła II.


O trzeciej żonie Przemysła Małgorzacie brandenburskiej, nie napisałem odrębnego tekstu, zatem poświęcę jej tu więcej uwagi. Urodziła się w 1270 r. Była córką margrabiego Brandenburgii Albrechta III i Matyldy, córki króla Danii Krzysztofa I. Ślub Przemysła z Małgorzatą odbył się krótko po śmierci Ryksy, najpóźniej w 1293 r. Motyw zawarcia małżeństwa był czysto polityczny. Chodziło o zabezpieczenie Pomorza Gdańskiego przed zakusami Brandenburczyków. Ponadto Przemysł, niecierpliwie oczekujący na koronę, pragnął wreszcie mieć syna. Niestety, trzecie małżeństwo księcia pozostało bezdzietne. Na ironię zakrawa fakt, że Małgorzata, wywodząca się z kraju, który prowadził częste walki z Wielkopolską, została królową Polski, pierwszą od ponad dwustu lat. Po tragicznej śmierci króla w Rogoźnie w 1296 r., Małgorzata wróciła do Brandenburgii, zabierając ze sobą swą małą pasierbicę, Ryksę. Wkrótce zaręczyła się z księciem rostockim Mikołajem, ale małżeństwo nie doszło do skutku. W 1302 r. wyszła za mąż za księcia sasko-lauenburskiego Albrechta III, ale już w 1308 r. ponownie została wdową. Zmarła bezdzietnie w 1314 lub 1315 r.


Ku koronacji

Przemysł, mający już ugruntowaną pozycję wśród książąt polskich, a do tego spodziewający się rychłego przyłączenia Pomorza Gdańskiego do Wielkopolski, mógł zacząć coraz poważniej myśleć o koronie. Mógł przy tym liczyć na wsparcie arcybiskupa gnieźnieńskiego (od 1283 r.) Jakuba Świnki. Ten wybitny mąż stanu i jeden z najwybitniejszych przedstawicieli episkopatu swoich czasów, był orędownikiem przywrócenia królestwa w Polsce i jej ostatecznego zjednoczenia, wobec czego z całą mocą wspomagał Przemysła w dążeniach do korony. Miał tu jednak książę wielkopolski rywali. Podobne ambicje wykazywał Henryk IV Prawy oraz król Czech Wacław II.


7. Arcybiskup Jakub Świnka.


Henryk IV, wykorzystując śmierć Leszka Czarnego w 1288 r., zajął Małopolskę i podjął starania o uzyskanie korony. Musiał jednak przede wszystkim utrzymać się w Krakowie. Przeciw niemu wystąpili bowiem: Bolesław płocki, stryjeczny brat Leszka Czarnego, Władysław Łokietek, brat rodzony Czarnego oraz Wacław II czeski. Henryk IV nie doczekał się upragnionej korony, zmarł bowiem w 1290 r. Przemysł w myśl dawnych układów, zajął Kraków, jednak utrzymał się tam zaledwie kilka miesięcy, bowiem został stamtąd wyparty przez Łokietka, który sam rok później utracił Kraków, zdobyty przez Wacława II. 


8. Król Wacław II czeski.


Przemysł zrzekł się tymczasowo Małopolski na rzecz Wacława, ale wycofując się z Krakowa, zabrał ze skarbca wawelskiego insygnia koronacyjne królów Polski. W 1293 r. w obliczu rosnącego zagrożenia za strony Wacława, zawarł sojusz z Łokietkiem i Kazimierzem księciem łęczyckim, przeciwko Czechom.


9. Władysław Łokietek wg Aleksandra Lessera,


W 1294 r. po śmierci Mszczuja II, Przemysł przyłączył do swego państwa Pomorze Gdańskie. Dzięki małżeństwu z Małgorzatą brandenburską, nie musiał obawiać się kontrakcji ze strony Brandenburgii. Mógł już teraz sięgnąć po koronę. Koronację odbyła się 26 czerwca 1295 r. w Gnieźnie. 


10. Koronacja Przemysła II.


Koronę na skronie Przemysła i jego żony Małgorzaty, włożył oczywiście Jakub Świnka. Obecni byli także biskupi: poznański Jan Gerbicz, lubuski Konrad, włocławski Wisław i płocki Gedko. Na koronację nie przybyli wprawdzie biskupi: wrocławski Jan Romka i krakowski Jan Muskata, ale przysłali oni swą zgodę na koronację. Do dziś trwają spory wśród badaczy, czy Przemysł starał się o zgodę papieża Bonifacego VIII, czy też nie. W każdym razie, cel jego życia został osiągnięty. Na pieczęci majestatycznej kazał król wyryć napis: Reddidit Ipse Deus Victrica Signa Polonis Sam Wszechpotężny zwrócił Polakom zwycięskie znaki. Na rewersie pieczęci zaś kazał umieścić wizerunek orła w koronie – godło zjednoczonego Królestwa Polskiego. Faktycznie jednak władza Przemysła obejmowała wyłącznie Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie.


11. Rewers pieczęci majestatycznej Przemysła II.


Niedługo jednak Przemysł cieszył się koroną. Już ponad pół roku później, 8 lutego 1296 r., król został zamordowany w Rogoźnie, gdzie przybył na zapusty. Zamachu na króla dokonali Brandenburczycy, wspomagani przez przedstawicieli rodów: Nałęczów i Zarembów, dla których wzmocnienie władzy centralnej było nie po myśli. 


12. A. Lesser "Napad Brandenburczyków na Przemysła II w Rogoźnie".


Napastnicy prawdopodobnie nie chcieli zabijać Przemysła II, a jedynie go porwać, co w tamtych czasach się zdarzało. Król jednak najprawdopodobniej bronił się i został ranny, do tego stopnia, że opóźniał ucieczkę. Zamachowcy dobili go więc, a ciało porzucili. Król został pochowany w katedrze poznańskiej u boku ukochanej Ryksy.


13. J. Matejko "Śmierć króla Przemysła II".


Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że dzieło Przemysła poszło na marne. Nic bardziej mylnego. Król przepłacił koroną życiem, ale idea odnowienia Królestwa Polskiego pozostała żywa. Przemysł postawił pierwszy krok na drodze do zjednoczenia ziem polskich.


Źródło:


J. Besala, Małżeństwa królewskie. Piastowie. Losy oraz życie osobiste królów, książąt z dynastii Piastów, ich żon i dzieci, Warszawa 2006.

G. Labuda, Wielkopolska na drogach rozwoju politycznego. Ku koronacji Przemysła II, w: Nasi Piastowie, „Kronika Miasta Poznania”, nr 2, 1995.

B. Nowacki, Przemysł II, książę wielkopolski, król Polski 1257 – 1295, Poznań 1995.

J. Wyrozumski, Dzieje Polski piastowskiej (VIII w. – 1370), Wielka historia Polski, tom2, Kraków 1999.


Źródło fotografii:


1. Aleksander Lesser [Public domain], via Wikimedia Commons

2. By S. Andrzejewski (http://www.info.kalisz.pl/klasztor/jolanta.htm) [Public domain], via Wikimedia Commons

3. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Przemysl_II.jpg

4. Aleksander Lesser [Public domain], via Wikimedia Commons

5. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leszek_Czarny.jpg

6. By Anonymous plate [Public domain], via Wikimedia Commons

7. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jakub_%C5%9Awinka.PNG

8. Meister des Codex Manesse (Nachtragsmaler I) [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons

9. Aleksander Lesser [Public domain], via Wikimedia Commons

10. By Anonymous plate [Public domain], via Wikimedia Commons

11. By Anonymous [Public domain], via Wikimedia Commons

12. Aleksander Lesser [Public domain], via Wikimedia Commons

13. Jan Matejko [Public domain], via Wikimedia Commons


 
WASZE KOMENTARZE
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: poznanskiehistorie@gmail.com
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz