blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
Dzieje Górczyna
ok
14
not ok
0
liczba odsłon: 2542

Górczyn, to stara dzielnica Poznania, a wcześniej wieś podmiejska o niezwykle bogatej historii. Dziś co prawda pozostaje w cieniu takich dzielnic, jak Jeżyce, Łazarz, Wilda, czy Sołacz, nie mniej jednak warto poznać ten zakątek naszego miasta. 

 

Górczyn, położony w zachodniej część miasta, kojarzyć się może przeciętnemu poznaniakowi z niezwykle długą ulicą Głogowską (rozpoczynającą się na Łazarzu), dworcem autobusowym i pętlą tramwajową. Dzielnica może się jednak poszczycić także innymi atrakcjami, tutaj bowiem zbudowano pierwsze modernistyczne osiedle robotnicze w Poznaniu, a także założono obserwatorium astronomiczne. Cmentarz Górczyński zaś należy do największych i najpiękniejszych w Poznaniu. Rodowitym górczynianinem był aktor Kazimierz Wichniarz, odtwórca roli Zagłoby w Potopie w reżyserii Jerzego Hoffmana. A zatem przejdźmy do historii Górczyna

 

Od wsi rycerskiej do miejskiej

Pierwsze wzmianki o Górczynie pochodzą z końca XIII wieku. Z ówczesnych dokumentów wynika, że była to osada należąca do księcia Przemysła II. Pierwotnie wieś należała dla podkomorzego Sędziwoja z możnego rodu Zarembów, ten jednak zdradził Przemysła, wdając się w knowania z księciem wrocławskim Henrykiem Probusem. Przemysł pozbawił go więc część dóbr, w tym i Górczyna. 

 

Żniwa, obraz z końca XV w., Źródło: Wikimedia.

 

Co prawda, Sędziwój wrócił do łask, ale Górczyna już nie odzyskał. Książę z kolei przeprowadził lokację wsi na prawie niemieckim. Zasadźcą mianowano mieszczanina poznańskiego Henrykowi z Tonchu. Henryk został sołtysem Górczyna i jako taki miał prawo do co szóstego łanu w lokowanej wsi i prawo sądzenia z wyjątkiem spraw o zabójstwo. Mógł ponadto wybudować młyny i jedną karczmę zwolnioną od opłat, oraz założyć stawy rybne. Swoją ziemię miał prawo wymienić na ogrody i czerpać z nich dochody. Był zwolniony z opłat i powinności na rzecz księcia, z wyjątkiem obowiązku obrony kraju. Osadnicy, zarówno Polacy jak i Niemcy, byli przez osiem lat zwolnieni od czynszów i opłat.

 

W czasie kiedy przeprowadzano lokację Górczyna, Przemysł ufundował w katedrze ołtarz św. Jadwigi, a altarystom nadał przylegający do Górczyna folwark Kałek, wraz z częścią ziemi należącej do Górczyna. Całość nazwano „dziedzictwem św. Jadwigi”. Altaria św. Jadwigi, była najstarszą datowaną altarią poznańskiej katedry. Być może darowując dużą część wsi Kościołowi, Przemysł chciał uniemożliwić powtórne przejęcie Górczyna przez Sędziwoja po tym, jak został on oczyszczony z zarzutów i wrócił do książęcych łask. Po śmierci Przemysła II w 1296 roku, nastąpiły poważne zmiany stosunków własnościowych w Górczynie. Walczący o władzę nad podzielonym krajem książę Władysław Łokietek, przekazał książęcą część wsi miastu Poznań. Część nadana altarystom św. Jadwigi, stała się własnością kapituły poznańskiej na początku XV wieku. Stan taki utrzymał się aż do początku XVII wieku. Część gruntów górczyńskich należących do kapituły, przeznaczono na uposażenie dla proboszcza parafia świętego Marcina, gdyż Górczyn należał właśnie do tej parafii.

 

Orka, obraz z końca XV w., źródło: Wikimedia.

 

W XVI wieku, bogacący się z roku na rok Poznań, podjął starania o powiększanie własnych dóbr ziemskich. Skupowano lub odzyskiwano różnymi metodami wsie należące dawniej do miasta, a które później przeszły w ręce szlachty, króla i Kościoła. W 1529 roku wykupiono Wildę, w 1581 Bonin, a w 1598 roku – Sołacz. Te trzy wsie odzyskano z rąk szlachty, natomiast pod koniec XVI wieku odzyskano Rataje i Żegrze, zarządzane przez królewskich urzędników. Mieszczanie postanowili także odzyskać dla miasta część Górczyna, należącą do kapituły. Kapituła jednak pozostała nieugięta. Sprawa trafiła przed sądy królewskie, Trybunał Koronny, a nawet do Rzymu. Ostatecznie wyrokiem sądu, część kapitulną Górczyna przyznano miastu, zobowiązując patrycjat do wypłacenia kapitule 5 tys. złotych zadośćuczynienia. Górczyn został ponownie zjednoczony, jako wieś miejska.

Poznań potrafił dbać o swoje wsie i ich mieszkańców. Rozwijano latyfundia i wspomagano chłopów. Magistrat nie żałował pieniędzy na inwestycje w rozwój wsi miejskich. Trzeba jednak przyznać, że opłacało się to miastu. W latach czterdziestych XVII wieku, wsie należące do Poznania dawały miastu ponad 20 procent dochodów. Wydaje się jednak, że Górczyn w XVII wieku nie odgrywał jakieś znaczącej roli w systemie ekonomicznym miasta. Wilda miała stadninę koni, Luboń młyn, browar, a Górczyn niczym szczególnym się nie wyróżnił, no może z wyjątkiem dużej ilości owiec, hodowanych przez miejscowych kmieci.

 

Pamiątki po wiejskiej zabudowie Górczyna, źródło: Wikimedia.

 

Czasy upadku

Kres pomyślności Poznania i przedmieść przyniósł „potop” szwedzki i okupacja miasta przez Brandenburczyków. Wyzwolenie przyszło w 1657 roku, ale stan miasta i jego wsi był opłakany. Poznań i przedmieścia były złupione, zniszczone i wyludnione. Lustracja wsi miejskich przeprowadzona tuż po wygnaniu Szwedów i Brandenburczyków wskazywała, że na Górczynie zamieszkałych było jedynie…  5 domów, co oznaczało, że był on najbardziej wyludnioną wsią miejską. Dla porównania, w Luboniu zamieszkanych było 13 domów, na Winiarach 34, na Sołaczu 9, a na Jeżycach 25. Początek XVIII wieku, to kolejne przemarsze i oblężenia miasta przez wojska szwedzkie, rosyjskie, saskie i polskie. Doprowadziło to do zupełnej ruiny miasta i przedmieść. Receptą na to było sprowadzenie osadników z okolic Bambergu i innych katolickich krajów niemieckich. W Górczynie także osadzono Bambrów, a miało to miejsce po 1750 roku. Źródła wskazują na 14 niemieckich gospodarzy, którzy zamieszkali po sąsiedzku z 18 polskimi.

 

Górczyn w XIX wieku

Pierwsze informacje o liczbie ludności dziewiętnastowiecznego Górczyna pochodzą dopiero z 1843 roku. Ze spisu wynika, że stało tu 65 domów, w których mieszkały 572 osoby, wśród których było 554 katolików i 18 ewangelików. Później liczba ludności powoli rosła. Nie wszyscy mieszkańcy wsi trudnili się rolnictwem, żyli tu bowiem także rzemieślnicy. Na Górczynie nie było praktycznie przemysłu, jeśli nie liczyć młyna, a w 1897 roku Ludwik Frankiewicz zbudował cegielnię.

 

Górczyńskie kamienice z końca XIX i I poł. XX wieku, źródło: Wikimedia.

 

Praktycznie do momentu włączenia Górczyna w granice Poznania w 1900 roku, na Górczynie dominowała zabudowa wiejska, zróżnicowana przez okazały dwór Palaczów, a pod koniec XIX wieku zbudowano dwie piękne budowle: w 1896 roku przy ulicy Łazarskiej 38 (obecnie  ul. Głogowska 148) nauczyciel szkoły górczyńskiej Ludwik Grebs postawił sobie okazałą willę, którą jednak wkrótce przyćmiła znacznie piękniejsza rezydencja radcy Ottona Kimlera, zbudowana dokładnie naprzeciwko – przy Łazarskiej 37 (ob. Głogowska 145/147). Na tym jednak skończyło się budownictwo willowe na Górczynie. Dominującym typem budownictwa na tej wsi były domy ustawione szczytem do ulicy, a na ich tyłach znajdowały się zabudowania gospodarcze. Posesje zamykały stodoły. Za stodołą przeważnie znajdował się ogród.

 

Górczyńscy kosynierzy

Lata trzydzieste i czterdzieste XIX wieku, to w historii Poznania i Wielkiego Księstwa Poznańskiego początki pracy organicznej, ale także rozwój tajnych organizacji spiskowych, utrzymujących kontakt z podobnymi związkami w pozostałych zaborach oraz z rewolucyjnymi ugrupowaniami „Wielkiej Emigracji” w Londynie. Jedną z takich organizacji w Poznaniu był Związek Plebejuszy, założony w 1843 roku przez Walentego Stefańskiego, poznańskiego drukarza i księgarza. Do spisku wciągnięto kilkudziesięciu chłopów z podpoznańskich wsi, w tym i z Górczyna. Jednym z najaktywniejszych członków Związku Plebejuszy był chłop z Górczyna i jednocześnie jego sołtys – Maciej Palacz. 

 

Maciej Palacz, źródło: Wikimedia.

 

Był on uczniem gimnazjum Marii Magdaleny, choć szkoły tej nigdy nie ukończył. Palacz miał doświadczenie w walce, brał bowiem udział w powstaniu listopadowym. Jego najbliższym współpracownikiem był inny górczyński chłop – Jan Palacz (zbieżność nazwisk jest przypadkowa, obaj nie byli spokrewnieni). Maciej był wtajemniczony w plany wybuchu trójzaborowego powstania w 1846 roku, kiedy jednak wskutek zdrady przywódcy spisku zostali aresztowani i uwięzieni w Cytadeli, sołtys górczyński zebrał ok. 20 chłopów uzbrojonych w kosy kute na sztorc i czekał na sygnał do ataku na Cytadelę. Kiedy sygnał nie nadszedł, oddział został rozpuszczony. Wkrótce Maciej i Jan Palacze zostali aresztowani i wraz z innymi spiskowcami stanęli przed sądem w Berlinie. Paradoksalnie, proces berliński wzmocnił spiskowców zamiast ich osłabić. Palacze wraz z częścią spiskowców, zostali skazani na więzienie, ale w poczet kary zaliczono im pobyt w areszcie. Zostali więc zwolnieni i w aurze męczenników za sprawę narodową, wrócili do Poznania. Maciej został jednak pozbawiony funkcji sołtysa Górczyna.  

 

Pobyt w pruskim areszcie nie załamał Macieja. Dalej działał on w Związku Plebejuszy. Kiedy wybuchła Wiosna Ludów w zaborze pruskim, Maciej natychmiast stanął do walki. W maju 1848 objął dowództwo nad oddziałem powstańczym, walczącym w okolicach Kórnika. Po upadku powstania wstąpił do Ligii Polskiej, a nawet, w latach 1849 – 1855, był posłem do parlamentu pruskiego. Później wycofał się z polityki i zajął prowadzeniem gospodarstwa.

 

Górczyn częścią Poznania

Zanim przyłączono Łazarz i sąsiadujący z nim Górczyn do Poznania w 1900 roku, koniecznym stało się zbudowanie odpowiedniej infrastruktury. W 1897 roku przystąpiono do budowy linii tramwajowej, mającej połączyć Górczyn z centrum Poznania. Zaplanowano poprowadzenie linii nr 4 z placu Wilhelmowskiego (ob. Plac Wolności) z Górczynem aż do ulicy Knapowskiego. Zanim Górczyn stał się dzielnicą Poznania, mieszkańcy mogli już jeździć tramwajami do centrum miasta. W 1897 roku Zakład Wodociągów i Elektryczności na Łazarzu rozbudowano tak, aby mógł obsługiwać także Górczyn, choć podłączenie całego Górczyna do prądu, zajęło jeszcze kilka lat.

 

Większa część mieszkańców Łazarza i Górczyna wyznawała katolicyzm. Polacy należeli do parafii św. Marcina, natomiast niemieccy katolicy chodzili do kościoła franciszkanów na Górze Przemysław. Liczba mieszkańców tych dzielnic wzrosła na przełomie XIX i XX wieku na tyle, że należało pomyśleć o nowym kościele, tym bardziej, że dojazd aż do kościoła św. Marcina był uciążliwy. W 1895 roku podczas wiecu mieszkańców, zawiązano komitet budowy świątyni. W 1901 roku nowy kościół p.w. Matki Boskiej Bolesnej, został konsekrowany przez biskupa Edwarda Likowskiego.

 

Kościół Matki Boskiej Bolesnej, źródło: Wikimedia.

 

W przeciwieństwie do Jeżyc czy Łazarza, które w chwili przyłączenia do Poznania posiadały już właściwie miejski charakter, Górczyn zaczął przeobrażać się w dzielnicę miejską w pełnym tego słowa znaczeniu, dopiero po 1900 roku. Zbudowano wtedy szereg kamienic czynszowych i sklepów. Jeden z nich z artykułami kolonialnymi, prowadziła Kunegunda Radaj, córka Macieja Palacza. Oczywiście, najchętniej zamieszkiwano przy głównej ulicy Górczyna, czyli obecnej Głogowskiej. Tam też najczęściej zakładano sklepy. Dużą popularnością cieszyły się także obecne ulice: Krauthofera, Górczyńska, Sielska, Palacza i Knapowskiego. Jednym z największych domów towarowych na Górczynie należał do Jana Jesse i znajdował się na rogu ulic: Głogowskiej i Kosynierskiej.

 

Zajezdnia przy ul. Głogowskiej, źródło: Wikimedia.

 

Oprócz kamienic, sklepów i restauracji, o wielkomiejskim charakterze Górczyna, zdecydowały też inwestycje o znaczeniu ogólnomiejskim. W 1906 roku przy ulicy Głogowskiej, pomiędzy nieistniejącą jeszcze ul. Hetmańską, a Krauthofera, zaczęto budowę nowej zajezdni tramwajowej, mającej rozładować przeciążoną i, dodajmy, jedyną w mieście zajezdnię przy ul. Gajowej na Jeżycach. Zajezdnię oddano do użytku rok później. W 1908 roku ukończono budowę domu urzędników. 

 

Brama Cmentarza Górczyńskiego, źródło: Wikimedia.

 

W tym samym 1908 roku, na gruntach należących do parafii Matki Boskiej Bolesnej założono cmentarz, obecnie jeden z największych i najbardziej znanych w Poznaniu (historii Cmentarza Górczyńskiego poświęcę osoby tekst). W 1911 roku, przy obecnej ulicy Albańskiej, założono cmentarz ewangelicki, obecnie już nieistniejący. Na jego terenie utworzono park.

 

Park Górczyński, źródło: Wikimedia.

 

Górczyn w II Rzeczpospolitej

Po odzyskaniu niepodległości, Poznań opuściła większa część mieszkających tu Niemców i Żydów. Na Górczynie, w którym przeważała ludność polska, pozostało to prawie niezauważone. Wkrótce przystąpiono do rozbudowy dzielnicy. Do tej pory tereny zabudowane kończyły się na ulicach: Dalekiej i Palacza, a pomiędzy wytyczoną w 1911 roku ulicą Chociszewskiego a wspominaną Palacza, znajdowały się jeszcze pola uprawne i ogrody. W latach dwudziestych przystąpiono do wnoszenia zabudowań przy ulicach: Cybulskiego, Winklera, Rogalińskiego, Hetmańskiej, Kordeckiego i innych. Pomiędzy Hetmańską a Palacza miało powstać osiedle o zabudowie willowej. Pomiędzy ulicami: Ściegiennego a Głogowską, wytyczono plac Zbawiciela, o którym ostatnio było głośno za sprawą próby ustawienia tam tęczy na wzór tej z Warszawy. Przy placu stanął w 1931 roku kościół p.w. św. Krzyża. Uliczki wokół placu aż do Głogowskiej i torów kolejowych, przeznaczono pod zabudowę willową z ogrodami.

 

Kościół św. Krzyża, źródło: Wikimedia.

 

Górczyn w II Rzeczpospolitej z dzielnicy zamieszkanej w dużej części przez włościan, stał się miejscem, gdzie osiedlali się głównie rzemieślnicy, robotnicy i kolejarze, natomiast przy Hetmańskiej zamieszkali przedstawiciele wyższej klasy średniej – kupcy, urzędnicy i pracownicy banków. Można było spotkać tam również bogatszych rzemieślników. 

 

Dom Spółki "Strzecha", źródło: Wikimedia.

 

W 1919 roku, powstała Spółka Ziemska „Strzecha”, która zwróciła się do Urzędu Osadniczego w Poznaniu z prośbą, o wydzierżawienie zabudowań gospodarczych dawnego folwarku Palaczów w celu przebudowania ich na mieszkania dla robotników. Spółka otrzymała zgodę, z tym, że sam dwór Palaczów został przekazany Uniwersytetowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na obserwatorium astronomiczne.

 

Obserwatorium astronomiczne UAM, źródło: Wikimedia.

 

W okresie międzywojennym, na Górczynie powstało osiedle robotnicze, zaprojektowane przez Jerzego Tuszowskiego. Było to pierwsze tego rodzaju osiedle w Poznaniu, drugim była kolonia robotnicza na Wildzie przy ulicy Rolnej, zbudowana wg projektu Władysława Czarneckiego. Osiedle Tuszowskiego stanęło na prostokątnej działce pomiędzy ulicami: Głogowską, Krzywą, Andrzejewskiego i torami kolejowymi. Na zewnątrz wybudowano dwukondygnacyjne bloki, natomiast wewnętrzną zabudowę tworzyły budynki niższe. Ogółem prawie wszystkie z 273 mieszkań były dwuizbowe, czyli składały się z pokoju i kuchni. Tylko kilka mieszkań na parterze w posiadało dwa pokoje z kuchnią.

 

Osiedle robotnicze na Górczynie, źródło: Wikimedia.

 

Mimo zmian, jakie zachodziły na Górczynie, dalej był on uważany za przedmieście Poznania, a wiejskie zagrody z końmi, świniami, krowami i ptactwem, nie zniknęły zupełnie z krajobrazu dzielnicy.

 

Górczyn powojenny

W okresie okupacji na terenie Górczyna zbudowano tylko kilka niskich budynków mieszkalnych. Większe inwestycje w budownictwo mieszkaniowe miały miejsce dopiero na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Zbudowano wtedy pierwsze budynki mieszkaniowe w formie wieżowców. Budynki postawiono przypadkowo, bez przemyślanej koncepcji. Inwestorem była Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grunwald”, a wykonawcą Miastoprojekt. W latach osiemdziesiątych pojawiła się szansa na rewaloryzację Górczyna. Projekt przewidywał nowe obszary zielone na terenie dzielnicy. Niestety, projekt ten nie doczekał się realizacji.

 

Bloki przy ul. Arciszewskiego, źródło: Wikimedia.

   

Górczyn to ciekawa, choć jeszcze nie do końca odkryta dzielnica. Nie może się co prawda poszczycić kamienicami na miarę Łazarza i Jeżyc oraz willi, jakie spotyka się na Sołaczu, ale i ta dzielnica ma swój urok. O tym jak się tam mieszka, należało by zapytać samych mieszkańców. Ja sam miałem przyjemność mieszkać przez dwa lata przy ul. Krauthofera, a więc na pograniczu Łazarza i Górczyna i dobrze wspominam tamten czas.

 

Źródło:  

Gałecki T., Wieżowce w pejzażu Górczyna, w: Górczyn, „Kronika Miasta Poznania”, nr 1, 2002.

 

Kozłowski J., Chłopi górczyńscy w polskim ruchu niepodległościowym 1846 – 1849, w: Górczyn, „Kronika Miasta Poznania”, nr 1, 2002.

 

Mrugalska-Banaszak M., Górczyńskie osiedle Jerzego Tuszowskiego, w: Górczyn, „Kronika Miasta Poznania”, nr 1, 2002.

 

Warkoczewska M., Między wsią a dzielnicą Poznania. Górczyn i jego mieszkańcy w XIX i w pierwszej połowie XX wieku, w: Górczyn, „Kronika Miasta Poznania”, nr 1, 2002.

Wiesiołowski J., Górczyn staropolski i średniowieczny, w: Górczyn, „Kronika Miasta Poznania”, nr 1, 2002.

 
 
WASZE KOMENTARZE[1]
~diuna: Dzięki, świetny artykuł, aż chce się krzyknąć:Więcej!
dodano: Niedziela, 2014.08.31 20:58, IP:62.21.70.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~ATARI: WIĘCEJ WĘGLA!!!
dodano: Niedziela, 2014.08.31 21:27, IP:83.22.250.XXX
ok
8
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarremik: Jak wyprodukujesz koszulki We >3 Marcin Brzeziński - od razu ubieram :)
dodano: Niedziela, 2014.08.31 21:47
ok
5
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarMaciek_1980: Dziękuję za wszystko :) Panie Remigiuszu, z koszulkami jeszcze się wstrzymam, myślę raczej o książce, a właściwie nawet dwóch. Już wkrótce zabieram się do pisania. Pozdrawiam!
dodano: Niedziela, 2014.08.31 21:56
ok
6
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarSzalonyKojot: Najlepszy blog na epoznan.
dodano: Wtorek, 2014.09.02 13:47
ok
3
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarMaciek_1980: SzalonyKojot: Najlepszy blog na epoznan....
Wielkie dzięki :)
dodano: Środa, 2014.09.03 21:22
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
~egasuxku: http://mewkid.net/buy-prednisone/ - Prednisone Online 23 ckj.aast.multikinomalta.epoznan.pl.tsb.hj http://mewkid.net/buy-prednisone/
dodano: Czwartek, 2019.06.06 10:56, IP:186.179.0.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: poznanskiehistorie@gmail.com
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz