blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1
ok
46
not ok
0
liczba odsłon: 1110
Już po raz czwarty zabieram Was w podróż wehikułem czasu w przeszłość Poznania. Tym razem cofniemy się do roku 1650. Jak zwykle, spróbujemy wczuć się w klimat tamtej epoki, a żeby to uczynić, najlepiej będzie zapoznać się z wydarzeniami, które miały miejsce w tym czasie w Europie, Polsce i w samym Poznaniu.

 

Rok 1650 w polityce europejskiej

Zaledwie dwa lata wcześniej zakończyła się wojna trzydziestoletnia, jeden z najbardziej krwawych konfliktów w dziejach Europy. Co prawda, oficjalnym powodem wojny był spory religijne pomiędzy krajami protestanckimi a katolickimi, ale ważniejsza od religii okazała się polityka. Najistotniejszą kwestią było dążenie części państw europejskich, nie tylko protestanckich zresztą, do osłabienia potęgi Habsburgów, którzy już od dawna zasiadali na tronie cesarskim, a ponadto panowali także w Hiszpanii wraz z jej licznymi posiadłościami w Europie oraz zamorskimi koloniami. Co ciekawe, w obozie protestanckim znajdowała się katolicka Francja, walcząca w sojuszu z protestanckimi: Szwecją, Brandenburgią, Danią, Anglią i Holandią przeciw arcykatolickiemu Cesarstwu i Hiszpanii. Na tej wojnie najbardziej skorzystała właśnie Francja, wraz ze Szwecją, które to królestwa stały się czołowymi mocarstwami na starym kontynencie, spychając w cień Hiszpanię. Większość państw Rzeszy Niemieckiej wyszła z wojny potwornie zniszczona i wyludniona. Niektóre regiony Niemiec dopiero po kilkudziesięciu latach osiągnęły poziom gospodarczy sprzed wojny. Pokój westfalski kończący wojnę, a podpisany w 1648 roku, ostatecznie uznał i potwierdził niepodległość i suwerenność Szwajcarii oraz Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandów, czyli dzisiejszej Holandii. 

 

Zawarcie pokoju westfalskiego, źródło: Wikimedia.

 

Doszło także do równouprawnienia luteranizmu i kalwinizmu z katolicyzmem na terenie Rzeszy oraz zerwano z obowiązującą od pokoju augsburskiego z 1555 roku zasadą: cuius regio, eius religio, czyli czyje panowanie, tego religia. Odtąd zmiana wyznania przez panującego nie pociągała za sobą zmiany wyznania poddanych. Jako przykład podam, że prusko-brandenburscy Hohenzollernowie przyjęli już w 1613 roku kalwinizm, ale ludność Brandenburgii i Prus pozostała w swej większości luterańska. Postanowienia pokoju westfalskiego odrzucił papież Innocenty X, który uznał je za zbyt korzystne dla protestantów, ale władcy Europy zignorowali ten protest, co świadczyło o coraz mniejszym znaczeniu Stolicy Apostolskiej w ówczesnej Europie.

 

Innocenty X, mal. D. Velazquez, źródło: Wikimedia.

 

Wspomniałem już wyżej o Francji, która powoli staje się czołowym mocarstwem europejskim. Od 1643 roku panuje tu król Ludwik XIV, jednakże w chwili, kiedy toczy się nasza opowieść, ma on zaledwie dwanaście lat, stąd faktyczne rządy należą do matki młodego władcy, królowej Anny Austriaczki i pierwszego ministra Francji – kardynała Julesa Mazarina. 

 

Ludwik XIV w stroju koronacyjnym (1648 r.), źródło: Wikimedia.

 

Przyszły Król-Słońce obejmie samodzielne rządy po śmierci kardynała w 1661 roku. Kolejne europejskie mocarstwo – Szwecja, wyszła z wojny trzydziestoletniej z nowymi nabytkami terytorialnymi nad Bałtykiem oraz z silną i bitną armią, której słabo zaludniona i dość biedna Szwecja nie była w stanie utrzymać, a zatem trzeba było znaleźć jej zajęcie i łupy. Pięć lat po naszej wizycie w Poznaniu, Szwedzi ruszą na Rzeczpospolitą. W omawianym okresie w Szwecji panuje królowa Krystyna Wazówna, ostatnia z dynastii Wazów, córka „Lwa Północy”, Gustawa II Adolfa. Królowa abdykuje cztery lata później i wyjedzie do Rzymu, gdzie przejdzie na katolicyzm. 

 

Królowa Krystyna, źródło: Wikimedia.

 

Warto wspomnieć jeszcze o Brandenburgii-Prusach. Od 1640 roku panuje tam książę-elektor Fryderyk Wilhelm I, zwany „Wielkim Elektorem”, który powiększył terytorialnie swe prowincjonalne do tej pory księstwa, zbudował silną, stałą armię, zreformował administrację i w 1657 roku uwolnił Prusy od zależności lennej od Rzeczpospolitej, co przyczyniło się do jej upadku w przyszłości.

 

Fryderyk Wilhelm I "Wielki Elektor", źródło: Wikimedia.

 

Ciekawe rzeczy dzieją się w Anglii. W 1640 roku wybuchła tam wojna domowa pomiędzy Parlamentem a królem Karolem I, przegrana ostatecznie przez  króla, który za klęskę zapłacił głową. Został ścięty w 1649 roku. Anglia po raz pierwszy i ostatni w swej historii, stała się republiką, a jej główną postacią był Olivier Cromwell, już wkrótce lord protektor Anglii, Szkocji i Irlandii. 

 

Egzekucja Karola I, źródło: Wikimedia.

 

Na drugim końcu Europy, w Rosji, panuje od pięciu lat car Aleksy Michajłowicz, drugi przedstawiciel dynastii Romanowów. Rosja podniosła się już z klęsk z okresu „Wielkiej Smuty” z początku XVII wieku, ale kraj ten dalej jest zacofany pod względem gospodarczym i społecznym i żyje w izolacji od Europy, ale najbliższa przyszłość pokaże, że trzeba się będzie liczyć z tym krajem, choć do grona mocarstw europejskich wprowadzi Rosję dopiero jeden z synów Aleksego, car Piotr I Wielki.

 

Car Aleksy I Michajłowicz, źródło: Wikimedia.

 

Sztuka europejska około roku 1650

W omawianym okresie w całej Europie panuje barok. Pierwszeństwo w sztuce europejskiej należy do malarzy holenderskich. W tym czasie żyje i tworzy słynny Rembrandt van Rijn, niezwykle płodny i utalentowany autor scen rodzajowych, portretów i scen biblijnych. Już od kilku lat można podziwiać jego słynną Straż nocną

 

Rembrandt, Straż nocna, źródło: Wikimedia.

 

Współczesnym Rembrandtowi jest Jan Veermer, który dopiero zaczyna pracę twórczą, a choć stworzył nieporównywalnie mniej dzieł, niż Rembrandt, to jest on również godny uwagi. Na jego najsłynniejsze dzieło Dziewczyna z perłą, trzeba jednak jeszcze poczekać kilkanaście lat. W Hiszpanii w dziedzinie malarstwa panuje niepodzielnie Diego Velázquez, wybitny portrecista, autor scen rodzajowych, biblijnych i mitologicznych. Wystarczy obejrzeć chociażby jego słynne płótna: Panny dworskie, Poddanie Bredy oraz portrety: papieża Innocentego X i księcia Olivaresa, aby przekonać się o talencie wielkiego Hiszpana. 

 

D.Velazquez, Panny dworskie, źródło: Wikimedia.

 

Zupełnie odmienna była twórczość Francuza Nicolasa Poussina. Był on przedstawicielem nurtu „klasycyzującego” i malował głównie pełne dramatyzmu i ekspresji sceny z historii starożytnej, mitologii i Biblii. Warto wspomnieć chociażby o obrazach: Śmierć Germanika, Et in Arcadia Ego, Sąd Salomona czy Ucieczka do Egiptu

 

N. Poussin, Sąd Salomona, źródło: Wikimedia.

 

W dziedzinie rzeźby zdecydowanie przodował Włoch Giovanni Lorenzo Bernini, pracujący głównie w Rzymie na zlecenie papieży, a zwłaszcza Urbana VIII. W 1650 roku pracuje on nad słynną rzeźbą Ekstaza św. Teresy oraz nie mniej znaną fontanną Czterech Rzek, stojącą na placu Navona w Rzymie. Wcześniej pracował w Bazylice św. Piotra, gdzie wykonał niesamowity baldachim nad grobem św. Piotra. Za kilka lat zaangażuje się w dzieło przebudowy placu św. Piotra przed bazyliką, którego owocem będzie okazała kolumnada, bez której trudno wyobrazić sobie dziś Watykan.

 

G.L. Bernini, Ekstaza św. Teresy, źródło: Wikimedia.

 

Rzeczpospolita w roku 1650

Od dwóch lat na tronie Rzeczpospolitej Obojga Narodów zasiada Jan II Kazimierz, syn Zygmunta III Wazy i młodszy brat Władysława IV. Dziwny był to człowiek, który długo szukał swojego miejsca w życiu. W młodości wojował, później król Hiszpanii zaproponował mu stanowisko wicekróla Portugalii (Portugalia w latach 1580 – 1640 pozostawała w unii personalnej z Hiszpanią). Podczas przejazdu przez Francję, został aresztowany przez kardynała Richelieu pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Hiszpanii. Gdy uzyskał wolność, postanowił zostać jezuitą, ale szybko porzucił nowicjat. W 1646 roku otrzymał od papieża Innocentego X godność kardynalską, mimo braku święceń, ale aż do XIX wieku, nie stanowiło to problemu. Kiedy jednak perspektywa objęcia tronu polskiego stała się realna, wówczas złożył kapelusz kardynalski i wrócił do Polski.

 

Jan II Kazimierz, źródło: Wikimedia.

 

Dla Rzeczpospolitej rozpoczynał się wyjątkowo ciężki okres. Dwa lata przed naszą wizytą w Poznaniu, wybuchło powstanie kozackie pod wodzą Bohdana Chmielnickiego, który sprzymierzył się z Tatarami. Władze zlekceważyły początkowo hetmana kozackiego i ciężko za to zapłaciły. Kozacy wespół z Tatarami Tuhaj-Beja pokonały wojska koronne nad Żółtymi Wodami, pod Korsuniem i Piławcami. Dopiero obrona Zbaraża i Lwowa w 1649 roku oraz bitwa pod Zborowem i ugoda po bitwie, przerwała na jakiś czas walki, ale był to zaledwie rozejm na dwa lata. Przegrane bitwy były zapowiedzią klęsk, które z najbliższej przyszłości spadną na kraj. Trudno się dziwić, że niektórzy łaciński monogram Jana Kazimierza (ICR) – „Ioannes Casimirus Rex” tłumaczyli jako „Initium Calamitatis Regni” – „Początek Nieszczęść Królestwa”.    

 

Poznań w roku 1650

Były to już ostatnie lata Poznania, jako czołowego ośrodka kulturalnego i gospodarczego w Rzeczpospolitej, ale póki co mieszczanie żyją swoimi dużymi i małymi sprawami. Kupcy szukają nowych rynków zbytu i martwią się o wysokość cen, popijając wina z południa Europy, sprowadzane przez mieszkających w mieście greckich kupców. Rzemieślników irytuje konkurencja ze strony swych kolegów po fachu z kapitulnego Chwaliszewa i biskupiej Śródki, a rajców panoszenie się szlachty i wzrastająca liczba jurydyk (enklaw w mieście i na przedmieściach należących do szlachty i Kościoła, wyłączonych spod władzy magistratu). W mieście powstaje coraz więcej obiektów barokowych, choć dopiero w drugiej połowie XVII wieku Poznań przekształci się w miasto barokowe. W dziedzinie poznańskiego szkolnictwa, dalej przoduje kolegium jezuickie, ale jednocześnie postępuje degradacja Akademii Lubrańskiego, która właściwie jest już tylko filią Akademii Krakowskiej. Poznań jest jeszcze pięknym, bogatym i ludnym miastem, ale już za pięć lat nastąpi kres jego świetności.

Burmistrzami Poznania w 1650 roku byli kupcy: Stanisław Bujkowicz i Stanisław Kuchtowicz, wojewodą poznańskim Krzysztof Opaliński, natomiast starostą generalnym Wielkopolski  - Bogusław Leszczyński. W kwietniu 1650 roku umarł biskup poznański Andrzej Szołdrski, którego największym osiągnięciem była odbudowa katedry po pożarze w 1622 roku. Po nim nastąpił Kazimierz Florian Czartoryski.

 

Nagrobek biskupa Szołdrskiego w katedrze poznańskiej, źródło: Wikimedia.

 

Krzysztof Arciszewski – z Poznania do Brazylii i z powrotem

Postanowiłem wejść do Poznania od zachodu, traktem wrocławskim. Aby dostać się do miasta, trzeba było wejść przez niezwykle gwarną i hałaśliwą osadę Stelmachy (w przybliżeniu to dzisiejszy plac Wiosny Ludów). 

 

Brama Wrocławska, a za nią osada Stelmachy (1618r.), źródło: poznan.wikia.com

 

Tutaj znajdowały się warsztaty stelmachów, kołodziejów, kuźnie i gospody, czyli wszystko to, co potrzebne było do obsługi jednego z najważniejszych szlaków handlowych, z Poznania na Śląsk. Po drodze minąłem nieistniejący już kościół św. Krzyża, a z daleka zobaczyłem wieże kościoła bernardynów na Piaskach (dzisiejszy plac Bernardyński). W różnobarwnym i różnojęzycznym tłumie kupców, mieszczan i rzemieślników, dojrzałem mężczyznę ubranego w cudzoziemski strój, niewyglądający na kupca, raczej na szlachcica. Okazało się, że to nie kto innym, a sam sławny Krzysztof Arciszewski, urodzony w pobliskim Rogalinie, żołnierz, specjalista od artylerii i fortyfikacji. Urodził się z rodzinie ariańskiej, ale z czasem przyjął kalwinizm. W młodości odebrał staranne wykształcenie, ale od zawsze pociągała go wojaczka. Zdobył pierwsze doświadczenia walcząc ze Szwedami w Inflantach, później popadł w konflikt z prawem i musiał wyjechać z kraju. Pojechał do Holandii, gdzie walczył przeciw Hiszpanom, później zaś zaciągnął się do wojsk Kompanii Zachodnioindyjskiej i wyjechał do Brazylii, gdzie walczył w interesie Kompanii przeciw Hiszpanom i Portugalczykom, zyskując sławę. Kiedy wrócił do Polski, król Władysław IV mianował go „starszym nad armatą”, czyli dowódcą artylerii Rzeczpospolitej. Zajął się także budową nowych fortyfikacji i naprawą starych. Wziął udział w walkach z kozakami, a teraz jechał w okolice Gdańska, gdzie kupił majątek.

 

Krzysztof Arciszewski, źródło: Wikimedia.

 

Krzysztof Arciszewski: Witajcie panie, wychylcie ze mną szklaneczkę przedniego węgrzyna. Koń mi okulał, przeto czekam tu aż kowal sprawi się, a później ruszę w dalszą drogę do Gdańska, aby tam we wsi Buszkowy, którą onegdaj nabyłem, stare kości me odpoczęły po trudach życia i wiecznej po świecie tułaczki. W młodości musiałem ja z ojczyzny uchodzić, kiedyśmy wespół z bratem na szablach roznieśli szlachcica Brzeźnickiego, który na majętność mej familii nastawał. Protektor mój, książę Krzysztof Radziwiłł, wysłał mnie do Niderlandów, gdziem zaciągnął się pod sztandary księcia Maurycego Orańskiego i pod nim z Hiszpanem wojowałem. Niełatwe to były zmagania. Hiszpan wróg to groźny i dobrze ćwiczony, piechotę silną mający, aleć i Olędrzy lud to dzielny i bodaj od stu lat wojnę z Hiszpanem prowadzą aż do wygnania ich z kraju swego. Wielem ja się tam nauczył. Inaczej tam walczą, nieźli u nas. Tam fortalicje, piechota i artyleryja więcej znaczy od jazdy, chocia o husarii naszej słyszeli, a sam książę Maurycy radby ją w boju obaczył. Kiedym sławę wojenną zdobył, Kompania dla handlu z Indiami Zachodnimi do swych szeregów mnie zaciągnęła abym dalej z Hiszpanem walczył za wielkim morzem, w onej Ameryce, o której u nas słyszeli, ale bodaj żadnej Polak tam stopy swej jeszcze nie postawił. Samem chyba był pierwszym. Miesiąc ponad podróż do owej Brazylii trwała, a tam gorąc wielka, zwierzęta przedziwne jakieś żyją, a i lud dziki, który Chrystusa i wiary prawdziwej chyba jeszcze nie zaznał. Walczyć tam przeto nie było łatwo, ale sprawilim się chwacko i jeszczem trzy razy tam popłynął. Kiedym wrócił do Niderlandów, już tu posłowie miłościwego króla Władysława na mnie czekali prosząc, aby do Rzeczpospolitej wracał, gdyż dawne winy me w niepamięć puszczone, a teraz król chce minie starszym nad armatą uczynić i do budowy fortalicji wysłać. Spełniłem ja tedy królewskie prośby i wyruszyłem do ojczyzny. Ledwom wrócił i do robotym się zabrał, a tu bunt kozacki wybuchł, tedy na nowo trza było na koń wsiąść i w pole ruszyć, aleć wojna ta źle nam idzie, kozactwo mocne jest i jako piechota dzielnie sobie w polu poczyna. Gdybyć taką piechotę, choćby z 50 tysięcy chłopa Rzeczpospolita wystawiła, a prócz tego kilka tysięcy husarii i dobre armaty, a wodzów takich, jak hetman Koniecpolski (Panie świeć nad jego duszą!), alboć kniaź Jeremi Wiśniowiecki, a nikt by Rzeczpospolitej nie był straszny. Turek, Szwed, Tatar, Moskwa, wszystko to fraszka był była, aleć inaczej rzecz się cała potoczyła. W Zbarażu poznałem ja pana Mikołaja Skrzetuskiego, który z listami do nowego króla naszego Jana Kazimierza przedarł się szczęśliwie, a teraz sławy zażywa. Rzekł mi on, iż takoż z Wielkiej Polszczy pochodzi i w kościele tutejszym św. Józefa na wzgórzu za miastem, kości swe po śmierci życzył sobie złożyć. Kiedy pan nasz w Zborowie ugodę z Tatarami i kozakami zawarł, urząd swój złożyłem i do  majętności udaję się, aby tam spokojniej starości zażywać i śmierci bliskiej wyglądać, bom stary już i życiem zmęczony, ale wprzódy rodzinne strony obejrzeć jeszcze rad byłem. Bywajcie zatem panie z Bogiem.

 

Po miłej rozmowie, pożegnałem się z panem Arciszewskim (ciekawe co by powiedział na to, że we współczesnym Poznaniu jest jego ulica) i udałem się w stronę okazałej i wysokiej bramy Wrocławskiej, aby przez nią wejść do miasta.

 

Ciąg dalszy nastąpi…
 
WASZE KOMENTARZE
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: poznanskiehistorie@gmail.com
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz